Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions