• DETALLS LLUMINÀRIES I CORBES ISOLUX - PHILIPS - (Y-6)
  1963
  20 plànols de suport per a l'elaboració del projecte Detalls Lluminàries i Corbes Isolux - Philips -.
  Enllumenat
 • AMPLIACIÓ A ESCALA 1:500 DEL PLA PARCIAL MAS GRAU. (S-67)
  1982
  2 plànols de suport per a l'elaboració del projecte Ampliació a Escala 1: 500 de al Pla parcial Mas Grau.
 • PERMUTA DE TERRENYS ENTRE L'AJUNTAMENT I FELIX IBAÑEZ EN EL SECTOR D'ABASTAMENTS. (Q-53)
  1980
  2 plànols de suport per a l'elaboració del projecte Permuta de terrenys entre l'Ajuntament i Felix Ibañez en el sector d'Abastaments.
 • DETALL SANITARIS CEMENTIRI MUNICIPAL. (P-68)
  1980
  1 plànol de suport per a l'elaboració del projecte Detall Sanitaris Cementiri Municipal.
 • PLANO ZONA MERCADO DEL GÜELL. (P-13)
  1980
  1 plànol de suport per a l'elaboració del projecte Plànol zona Mercat del Güell.
 • BORDILLO TIPO GUALS (N-93)
  1940
  1 plànol de suport per a l'elaboració del projecte Vorada tipus guals.