Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

 • 1938
  Jordi Rubió a Carles Rahola Llorens, des de Barcelona (el Barcelonès). Text mecanoscrit en català. Capçalera: Institut d’Estudis Catalans. Biblioteca de Catalunya (inclou adreça). Full, escrit a una cara, de mida 27 x 21 cm. Adjunta sobre.
 • [Carta de Federació de Cooperatives de les Comarques Gironines (president: Dimes Bussot) a l'Ajuntament de Girona]
  1934
  Federació de Cooperatives de les Comarques Gironines (president: Dimes Bussot) a l'Ajuntament de Girona. Text mecanoscrit en català. Capçalera: Federació de Cooperatives de les Comarques Gironines. 1 full, escrit a una cara, de mida 27,5 x 21,5 cm.
  Cooperatives
 • [Carta d'Orquestra Simfònica de Girona (president: Josep Maria Dalmau Casademont) a l’Ajuntament de Girona]
  1933
  Orquestra Simfònica de Girona (president: Josep Maria Dalmau Casademont) a l'Ajuntament de Girona. Sol·licita a l'alcalde, o un altre representant del consistori, que assisteixi a una reunió sobre un concert benèfic de Pau Casals a Girona. Text imprès i manuscrit en català. 1 full, escrit a una cara, de mida 21,5 x 13,5 cm.
  Orquestra
 • [Carta d'Orfeó la Regional (secretari: Ramón Porredon) a l’Ajuntament de Girona]
  1892
  Orfeó la Regional (secretari: Ramón Porredon) a l'Ajuntament de Girona. Sol·licita a l'Ajuntament una subvenció per participar en un certamen musical que tindrà lloc a Béziers. Incorpora un acord del Ple de l'Ajuntament. Incorpora una còpia de la carta de resposta adreçada a l'entitat. Textos manuscrits en castellà. Segell: Orfeón la Regional. Gerona. 1 bifoli, escrit a quatre cares, de mida 21 x 13,5 cm, i 1 full, escrit a dues cares, de mida 21,5 x 15,5 cm.
  Corals
 • [Carta d'Orfeó la Regional (secretari: Ramon Porredon) a l’Ajuntament de Girona]
  1890
  Orfeó la Regional (secretari: Ramon Porredon) a l'Ajuntament de Girona. Sol·licita a l'Ajuntament una subvenció per anar a un certamen musical que tindrà lloc a Perpinyà. Incorpora acords del Ple de l'Ajuntament i informes de la Comissió d'Hisenda. Inclou dos telegrames en què es comunica que han guanyat el primer premi del certamen i una còpia de la carta de felicitació d'Emili Grahit, alcalde de Girona. Textos manuscrits i impresos amb anotacions manuscrites en castellà. Segell: Societat la Regional. Girona. 1 quadern relligat, sense foliar, de mida 22 x 16,5 cm. 2 fulls, escrits a una cara, de mida 14 x 31,5 cm. 1 full, escrit a una cara, de mida 15,5 x 21,5 cm.
  Corals
 • [Carta de Govern Civil de Girona a l’Ajuntament de Girona]
  1878
  Govern Civil de Girona a l'Ajuntament de Girona. Ofici que acompanya un exemplar del reglament del Casino la Unió de Girona (representants: Ramon Guillem Baitg), a fi que l'Ajuntament informi sobre això. Inclou un segon ofici del Govern Civil en què es requereix resposta i, finalment, una còpia de resposta donada per l'Ajuntament. No s'ha conservat el reglament. Textos manuscrits en castellà. Capçalera: Gobierno Civil de la provincia de Gerona. 3 bifolis, escrits a dues cares, de mida 21,5 x 16 cm.
  Acadèmies, societats culturals, etc.
 • [Carta de Unión Gremial y Patronal (secretari: A. Murtra) a l'Ajuntament de Girona]
  1912
  Unión Gremial y Patronal (secretari: A. Murtra) a l'Ajuntament de Girona. Text mecanoscrit amb anotacions manuscrites en castellà. 1 full, escrit a dues cares, de mida 22,5 x 16,5 cm.
  Associacions de professionals
 • [Carta de Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca (president: Jaime Morey) a l'Ajuntament de Girona]
  1910
  Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca (president: Jaime Morey) a l'Ajuntament de Girona. Text manuscrit en castellà. Capçalera: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. Palma de Mallorca. Presidencia. 1 bifoli, escrit a dues cares, de mida 20,5 x 13,5 cm.
  Associacions de professionals
 • [Carta de Unión Gremial y Patronal (president: Bernardo Cabrafiga) a l'Ajuntament de Girona]
  1912
  Unión Gremial y Patronal (president: Bernardo Cabrafiga) a l'Ajuntament de Girona. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. 1 full, escrit a una cara, de mida 22 x 16 cm.
  Associacions de professionals
 • [Carta de Cámara de Comercio de Palma de Mallorca (president: Jaime Morey) a l'Ajuntament de Girona]
  1910
  Cámara de Comercio de Palma de Mallorca (president: Jaime Morey) a l'Ajuntament de Girona. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. 1 full, escrit a una cara, de mida 21 x 13,5 cm.
  Associacions de professionals
 • [Carta de Govern Civil de Girona a l’Ajuntament de Girona]
  1886
  Govern Civil de Girona a l'Ajuntament de Girona. Ofici en el qual es comunica la tramesa del reglament del Casino Nou de la Rambla, a fi que l'Ajuntament informi sobre això. Incorpora una diligència de l'alcalde. Inclou un ofici de resposta de l'Ajuntament i un segon ofici del Govern Civil. No s'ha conservat el reglament. Textos impresos, amb anotacions manuscrites, i manuscrits en castellà. Capçalera: Gobierno Civil. Gerona. 1 bifoli, escrit a una cara, de mida 21,5 x 16 cm. 1 bifoli, escrit a una cara, de mida 22 x 16 cm. 1 bifoli, escrit a tres cares, de mida 21,5 x 16 cm.
  Acadèmies, societats culturals, etc.
 • [Carta de Govern Civil de Girona a l’Ajuntament de Girona]
  1887
  Govern Civil de Girona a l'Ajuntament de Girona. S'insta a traslladar al president del Casino de Girona que pot modificar el reglament de la societat i que ha de remetre una còpia autoritzada de l'acta de constitució al Govern Civil. Incorpora una diligència de l'alcalde. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. 1 bifoli, escrit a una cara, de mida 21 x 15,5 cm.
  Acadèmies, societats culturals, etc.