Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Llibre del mostassaf
  1450
  Ordinacions del mostassaf sobre el control d'activitats econòmiques desenvolupades a la ciutat i també en matèria de construcció: fabricació i venda de productes (qualitat i mode d'elaboració; lloc i condicions de venda, etc.), persecució de fraus, neteja i salubritat de l'espai urbà, edificació en l'espai públic i imposició de multes i sancions. Volum amb cobertes de pell i tanques metàl·liques; el llibre està constituït per diferents quaderns, cadascun amb cobertes de pergamí que també han estat escrites com si fossin folis de paper. Text manuscrit en català i llatí. 29 x 22 cm. 221 f.
 • Cortes Generales del Reyno.
  1537
  Documents relatius a la Cort general de Catalunya celebrada a Montsó, entre ells un memorial dels jurats de la ciutat de Girona per presentar a les corts i una carta on es notifica la indisposició d'un dels síndics de la ciutat. En aquestes corts Carles I es reuní amb els representants dels tres braços dels regnes de la Corona catalano-aragonesa. Textos manuscrits en català. Quadern de 8 folis, més un bifoli solt. Aquests documents formen part d'una carpeta on n'hi ha d'altres relatius a diferents convocatòries de Corts, entre aquests unes instruccions fetes pels jurats de la ciutat de Girona per als síndics de la ciutat a la Cort general de Barcelona de 1626, que estarien vinculades al registre 17387, i un document de 1727.
 • Cuerns del foguatge de la ciutat
  1360
  Quaderns del fogatge de la ciutat de 1360. Compte de les quantitats degudes en concepte de pagament del fogatge, elaborat per Domènec Gornau i Ramon Provençal, oïdors de comptes nomenats pels jurats i el Consell de la ciutat. Text en català. Volum relligat amb cobertes de pergamí documental. 26 f
  Política i administració pública
  Impostos - Recaptació
  Recomptes de població
 • [Estima, 1376]
  1376
  Estima incompleta de la ciutat de Girona de l'any 1376 Text en català, predominantment, i llatí. Volum amb cobertes de paper. Sense foliar.
  Política i administració pública
  Impostos - Recaptació
  Recomptes de població
 • Originale tallie facte anno Domini M CCC nonagesimo tercio.
  1393
  Talla dels tres barris de la ciutat de Girona de l'any 1393. Text en català, predominantment, i llatí. Volum amb cobertes de paper. Sense foliar.
  Política i administració pública
  Impostos - Recaptació
  Recomptes de població
 • [Talla]
  1301
  Talla de la ciutat de Girona del segle XV. Text en català, predominantment, i llatí. Volum amb cobertes de paper. Sense foliar.
  Política i administració pública
  Impostos - Recaptació
  Recomptes de població
 • Llibre de las Corts celebrades en lo any 1701 y són closes en lo janer 1702. Ramon Vila, secretari.
  1701
  Llibre de les Corts Generals. Compilació de documents relatius a la Cort general de Catalunya celebrada a Barcelona, convocada per Felip IV el 1701 i clausurada el 1702. El volum aplega la convocatòria de Corts, l'elecció, el nomenament i els juraments dels síndics de la ciutat, correspondència amb els síndics i altres personatges en relació a les Corts, memorials presentats al rei, proposicions reials, etc. Els documents van ser copiats per Ramon Vila, secretari de la ciutat de Girona. Text manuscrit en català i llatí. 316 folis. La foliació inclou un gran nombre de documents solts intercalats entre els folis. Cobertes de pergamí.
 • Curiarum liber 1626.
  1626
  Llibre de les Corts Generals. Compilació de documents relatius a la Cort general de Catalunya celebrada a Barcelona, convocada per Felip III el 1626 i represa el 1632. El volum aplega la convocatòria de Corts, l'elecció, el nomenament i els juraments dels síndics de la ciutat, correspondència amb els síndics i altres personatges en relació a les Corts, memorials presentats al rei, proposicions reials, etc. Els documents van ser copiats per Rafael Albert, notari i secretari de la ciutat de Girona. Text manuscrit en català i llatí. 139 folis, sense foliar, i 55 folis en blanc. Conté divuit o més documents intercalats entre els folis, alguns dels quals són impresos. Cobertes de pergamí documental.
 • [Capítols de Corts]
  1357
  Volum que conté, relligats conjuntament, els capítols del Parlament de Barcelona de 1366 i els del Parlament de Lleida de 1357. Textos manuscrits en català, predominantment, i llatí. 21 folis, sense foliar. Restes de pergamí de la coberta anterior.
 • [Capítols de Corts]
  1371
  Volum que conté, relligats conjuntament, els capítols de les Corts generals de Fraga de 1384, de la Cort de Lleida de 1375, de la Cort de Barcelona de 1373 i de la Cort de Tortosa de 1371. Textos manuscrits en català, predominantment, i llatí. 52 folis, sense foliar. Sense cobertes.
 • Capítols de la Cort celebrada en la ciutat de Barchelona, e són sagellats.
  1380
  Capítols de la Cort general de Catalunya celebrada a Barcelona, en els quals Pere III i els representants dels braços reial i eclesiàstic pacten un donatiu per sufragar una expedició a Sardenya. Text manuscrit en català, predominantment, i llatí. 19 folis, sense foliar, i els dos darrers en blanc. Sense cobertes, però amb restes de pergamí al llom. Segell de cera vermella de 10 cm de diàmetre.
 • [Corts de Barchelona]
  1369
  Capítols de la Cort general de Catalunya celebrada a Barcelona, en els quals Pere III i els representants dels braços reial i eclesiàstic pacten un donatiu per sufragar la defensa de Catalunya. Text manuscrit en català, predominantment, i llatí. 16 folis, sense foliar. Els folis 1 i del 13 al 15 són en blanc. Cobertes de pergamí.