Loading
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Online search under development

Layout
Show:
Save

2 results: taqqanot and (IPTC608 contains(Ajuntament de Girona)) and (IPTC599 contains(Documents hebreus))

 
Text en escriptura hebrea que contenen també caràcters llatins. Són dos fragments. En escriptura llatina i en català, en el primer fragment es llegeix Deu en Bernat i anotacions de sous i diners, i en el segon fragment es llegeix Item deu en Bernat Reyal i altres anotacions de sous i diners. Escriptura cursiva.  205 x 135 mm.; 29 x 25 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1398.
045478.pdf
[Taqqanot]
 
Text en escriptura hebrea amb anotacions marginals en caràcters llatins. Són dos fragments: el primer correspon a 2 pàgines amb 17 línies de text i el segon conté 4 línies de text. Escriptura cursiva.  300 x 225 mm.; 152 x 46 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1398.
045477.pdf
[Taqqanot]

© Ajuntament de Girona