Loading
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Online search under development

Layout
Show:
Save

12 results: solt and (IPTC608 contains(Ajuntament de Girona)) and (IPTC599 contains(Documents hebreus))

 
Tractat de medicina. Cinc fragments irregulars; el que conté més text parla de qüestions mèdiques.  Escriptura semicursiva. 130 x 65 mm.; 165 x 55 mm.; 115 x 18 mm.; 94 x 20 mm.; 155 x 22 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045483.pdf
[Fragment solt de text mèdic]
 
Tractat de medicina. Un fragment parla del cor i les artèries i l'altre sobre problemes d'esterilitat. Dos fragments: el primer conté 5 línies de text completes i el segon 4 línies. Escriptura semicursiva. 145 x 55 mm.; 150 x 50 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045484.pdf
[Fragment solt de text mèdic]
 
Comentari de Rashi. Gènesi (Bereixit), capítols 22 i 25. Fragment que conté 26 línies de text. Escriptura semicursiva. 175 x 35 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045480.pdf
[Text religiós solt: comentari talmúdic]
 
Comentari talmúdic sobre Proverbis, 4.2. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 28 línies de text. Escriptura semicursiva. 220 x 295 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045481.pdf
[Text religiós solt: comentari talmúdic]
 
Comentari talmúdic. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 30 línies de text. Escriptura semicursiva. 210 x 295 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395.
045486.pdf
[Text religiós solt: comentari talmúdic]
 
Comentari talmúdic, tractat Guitin, 14.1 i 2. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 28 línies de text. Escriptura semicursiva. 122 x 187 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1398.
045488.pdf
[Text religiós solt: comentari talmúdic]
 
Comentari talmúdic. Talmud Bablí, Tractat Guitin, cap. 17.1. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 30 línies de text. Escriptura semicursiva. 150 x 213 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1398.
045489.pdf
[Text religiós solt: comentari talmúdic]
 
Comentari talmúdic. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 28 línies de text. S'esmenta a R. Josuè, Efraïim i també Israel. Escriptura semicursiva. 218 x 295 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1398.
045490.pdf
[Text religiós solt: comentari talmúdic]
 
Comentari talmúdic. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 21 línies de text. Escriptura semicursiva. Algunes paraules escrites amb lletres de módul més gran. 150 x 213 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1407.
045492.pdf
[Text religiós solt: comentari talmúdic]
 
Comentari talmúdic en pergamí reutilitzat. Se cita R. Josuè i Efraïm. Són dos fragments: el primer conté 18 línies de text i el segon 19 línies. Escriptura semicursiva. Una de les paraules està escrita amb mòdul més gran. 50 x 170 mm.; 55 x 160 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1407.
045493.pdf
[Text religiós solt: comentari talmúdic]
 
Comentari talmúdic, pressumiblement. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 26 línies de text. 150 x 213 mm.  Escriptura semicursiva. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1407.
045496.pdf
[Text religiós solt: comentari talmúdic]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 27 i 25 línies de text. S'esmenta Barcelona. Una pàgina presenta escriptura llatina en direcció vertical, però es tracta de la tinta d'un altre document que s'ha transferit. Escriptura cursiva. 219 x 297 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1406.
045491.pdf
[Llibre de comptes. Fragment solt]

© Ajuntament de Girona