Loading
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Online search under development

Layout
Show:
Save

13 results: medicina and (IPTC608 contains(Ajuntament de Girona)) and (IPTC599 contains(Documents hebreus))

 
Tractat de medicina. Cinc fragments irregulars; el que conté més text parla de qüestions mèdiques. Escriptura semicursiva. 130 x 65 mm.; 165 x 55 mm.; 115 x 18 mm.; 94 x 20 mm.; 155 x 22 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045483.pdf
[Fragment solt de text mèdic]
 
Tractat de medicina. Un fragment parla del cor i les artèries i l'altre sobre problemes d'esterilitat. Dos fragments: el primer conté 5 línies de text completes i el segon 4 línies. Escriptura semicursiva. 145 x 55 mm.; 150 x 50 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045484.pdf
[Fragment solt de text mèdic]
 
Tractat mèdic. Dos fragments que corresponen, cadascun d'ells, a 2 pàgines amb 19 i 27 línies de text. Escriptura semicursiva. 153 x 220 mm; 135 x 145 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045461.pdf
[Tractat mèdic]
 
Tractat mèdic. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 20 i 30 línies de text. Escriptura semicursiva. 290 x 205 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045460.pdf
[Tractat mèdic]
 
Tractat mèdic; el text parla de la menstruació i de problemes genitals. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 16 i 25 línies de text. Escriptura semicursiva. 285 x 180 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045459.pdf
[Tractat mèdic]
 
Tractat mèdic. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 29 i 30 línies de text. Es llegeix Séfer Péraj: llibre de la flor(...). Escriptura semicursiva. 290 x 220 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045458.pdf
[Tractat mèdic]
 
Tractat mèdic; el text parla de problemes als ronyons, la mestruació i dolors a la matriu. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 29 línies de text. Escriptura semicursiva. Lletra de mòdul petit excepte en els títols. Hi ha un senyal al marge dret del f. 23b. 290 x 195 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045457.pdf
[Tractat mèdic]
 
Tractat mèdic; el text parla del còlera. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 29 línies de text. Escriptura cursiva. 140 x 210 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045456.pdf
[Tractat mèdic]
 
Tractat mèdic. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 29 línies de text. Escriptura cursiva. 80 x 210 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045455.pdf
[Tractat mèdic]
 
Tractat mèdic. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 29 línies de text. Inclou un altre fragment, el de format inferior, que correspon a un llibre de comptes. Escriptura semicursiva. 85 x 200 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045454.pdf
[Tractat mèdic]
 
Tractat mèdic; el text parla d'una malaltia d'ulls. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 25 línies de text. Escriptura cursiva. 140 x 205 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045453.pdf
[Tractat mèdic]
 
Tractat mèdic. Dos fragments: el primer correspon a 2 pàgines amb 13 línies de text i el segon a 2 pàgines amb 14 línies de text. Ambdós fragments contenen algunes línies sobreposades en sentit vertical en una de les cares; es tracta, pressumiblement, de tinta transferida d'altres documents. Escriptura semicursiva. 73 x 90 mm.; 152 x 87 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045452.pdf
[Tractat mèdic]
 
Tractat mèdic. Dos fragments: el primer correspon a 2 pàgines amb 29 i 30 línies de text i el segon a 2 pàgines amb 29 i 30 línies de text. Escriptura semicursiva. 149 x 220 mm; 143 x 220 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045451.pdf
[Tractat mèdic]

© Ajuntament de Girona