Loading
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Online search under development

Layout
Show:
Save

40 results: llibres and de and comptes and (IPTC608 contains(Ajuntament de Girona)) and (IPTC599 contains(Documents hebreus))

 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 27 i 25 línies de text. S'esmenta Barcelona. Una pàgina presenta escriptura llatina en direcció vertical, però es tracta de la tinta d'un altre document que s'ha transferit. Escriptura cursiva. 219 x 297 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1406.
045491.pdf
[Llibre de comptes. Fragment solt]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 2 pàgines, una en blanc i l'altra amb 33 línies de text. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 110 x 243 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1421.
045449.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines, 2 en blanc i 2 amb 20 línies de text. Escriptura cursiva. 213 x 255 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1421.
045450.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines d'entre 6 i 12 línies de text. S'esmenta a Bernat [Partus]. Document barrat. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 110 x 129 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045423.pdf
[Comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 10 i 16 línies de text. S'esmenten en Berenguer i en Sanmartí. Document barrat. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 101 x 95 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045424.pdf
[Comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 12 i 16 línies de text. S'esmenta a Ramon Dalmau i es llegeix, pressumiblement, la paraula març. Document barrat. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 109 x 85 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045425.pdf
[Comptes]
 
Llibre de comptes. Dos fragments: un correspon a 2 pàgines amb 5 i 8 línies de text i de l'altre només es veu la part inferior de les lletres d'una de les cares. Es menciona la paraula ajuda. Document barrat. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 88 x 82 mm; 24 x 75 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045426.pdf
[Comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 5 i 10 línies de text. Document barrat. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 111 x 98 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045427.pdf
[Comptes]
 
Llibre de comptes. Dos fragments: el primer correspon a 2 pàgines amb 13 i 12 línies de text i el segon a 2 pàgines amb 4 i 2 línies de text. Es menciona la paraula ajuda i s'esmenta a una persona anomenada Ramon. Document barrat. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 90 x 66 mm; 24 x 125 mm. Incorpora un fragment sense escriptura de 22 x 62 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045428.pdf
[Comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 14 i 8 línies de text. Document barrat. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 89 x 145 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045429.pdf
[Comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 12 i 10 línies de text. Document barrat. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 115 x 140 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045430.pdf
[Comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 12 i 8 línies de text. S'esmenta a Bernat [...] de Bordils. Document barrat. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 115 x 150 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045431.pdf
[Comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 13 i 11 línies de text. Es llegeixen les paraules març, maig, gener i abril. Document barrat. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 108 x 128 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045432.pdf
[Comptes]
 
Llibre de comptes. Cinc fragments: el primer correspon a 2 pàgines de 4 línies de text, el segon conté 10 línies, el tercer conté algunes línies ratllades, i del quart i cinqué només se'n veuen 2 línies. S'esmenta a Bartomeu de la S[...]. Escriptura cursiva. 58 x 210 mm.; 164 x 12 mm.; 46 x 113 mm.; 50 x 118 mm.; 160 x 69 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1421.
045434.pdf
[Comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 34 i 9 línies de text. Es llegeix la paraula març i s'esmenten diverses persones: Salomó de Bellcaire, Bondia i Mosse Meir. Escriptura cursiva. 113 x 250 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1418.
045443.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Dos fragments escrits i dos fragments en blanc. S'esmenta a Salomó de Bellcaire. 51 x 222 mm.; 25 x 125 mm. Fragments en blanc: 50 x 133 mm. i 25 x 73 mm. Escriptura cursiva. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1418.
045444.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 32 i 15 línies de text, una de les quals està ratllada. Escriptura cursiva. 182 x 178 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1418.
045445.pdf
[Llibre de comptes]
 
Quadern de comptes dels bancs de la sinagoga de Perpinyà. Fragment que correspon a les pàgines 13, 14, 23 i 24. 259 x 202 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1421.
045413.pdf
[Comptes de la sinagoga de Perpinyà]
 
Quadern de comptes dels bancs de la sinagoga de Perpinyà. Fragment que correspon a les pàgines 15, 16, 21 i 22. 290 x 219 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1421.
045412.pdf
[Comptes de la sinagoga de Perpinyà]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 18 i 12 línies. S'esmenten diverses persones: Iehudà i Vidal Lobel. Escriptura cursiva. 100 x 240 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1418.
045446.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 21 i 26 línies de text. S'esmenten diverses persones: Salomó Hazan, Abraam, Itsac i Iosef Vidal. Document ratllat. Escriptura cursiva. 75 x 284 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1418.
045447.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 11 i 22 línies de text. Escriptura cursiva. 215 x 294 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1418.
045448.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Vuit fragments, tot i que alguns no contenen escriptura i dos corresponen a textos religiosos. Un altre fragment conté un text escrit en català en caràcters llatins: Madona vostres letres he rehabudes e h (...) / diu que si (...) e son (...) hic és ara fossets vos en loch que si ho havets (...) aguessets mon nom. Fets (...). Inclou un nové fragment, el de format superior, que correspon a un tractat religiós o comentari talmúdic. Escriptura cursiva. 52 x 56 mm.; 55 x 48 mm.; 32 x 77 m.; 120 x 15 mm.; 120 x 15 mm.; 45 x 125 mm.; 47 x 125 mm.; 40 x 140 mm.; 278 x 73 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395.
045439.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 34 i 17 línies de text. S'esmenten diverses persones: Belson, Bonavia, Abraham Sarfatí, [Salomó Natan] i Salomó Al·lim. Escriptura cursiva. 200 x 277 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1418.
045440.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 26 i 16 línies de text. Document barrat i amb algunes línies de text ratllades. Escriptura cursiva. 220 x 220 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1418.
045441.pdf
[Llibre de comptes]

© Ajuntament de Girona