Loading
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Online search under development

Layout
Show:
Save

27 results: judaisme and (IPTC608 contains(Ajuntament de Girona)) and (IPTC599 contains(Documents hebreus))

 
Comentari de Rashi. Gènesi (Bereixit), capítols 22 i 25. Fragment que conté 26 línies de text. Escriptura semicursiva. 175 x 35 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045480.pdf
[Text religiós solt: comentari talmúdic]
 
Comentari talmúdic sobre Proverbis, 4.2. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 28 línies de text. Escriptura semicursiva. 220 x 295 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045481.pdf
[Text religiós solt: comentari talmúdic]
 
Comentari talmúdic. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 30 línies de text. Escriptura semicursiva. 210 x 295 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395.
045486.pdf
[Text religiós solt: comentari talmúdic]
 
Comentari talmúdic, tractat Guitin, 14.1 i 2. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 28 línies de text. Escriptura semicursiva. 122 x 187 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1398.
045488.pdf
[Text religiós solt: comentari talmúdic]
 
Comentari talmúdic, en concret del començament del Capítol del nervi ciàtic (Gn. 32, 33), on Jacob va ser tocat en el nervi ciàtic després de la lluita contra Déu. Fragment que correspon a 4 pàgines, dues de les quals són en blanc. Escriptura semicursiva. 296 x 219 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1398.
045466.pdf
[Capítol del nervi ciàtic]
 
Comentari talmúdic. Talmud Bablí, Tractat Guitin, cap. 17.1. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 30 línies de text. Escriptura semicursiva. 150 x 213 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1398.
045489.pdf
[Text religiós solt: comentari talmúdic]
 
Comentari talmúdic. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 28 línies de text. S'esmenta a R. Josuè, Efraïim i també Israel. Escriptura semicursiva. 218 x 295 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1398.
045490.pdf
[Text religiós solt: comentari talmúdic]
 
Comentari talmúdic. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 21 línies de text. Escriptura semicursiva. Algunes paraules escrites amb lletres de módul més gran. 150 x 213 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1407.
045492.pdf
[Text religiós solt: comentari talmúdic]
 
Comentari talmúdic en pergamí reutilitzat. Se cita R. Josuè i Efraïm. Són dos fragments: el primer conté 18 línies de text i el segon 19 línies. Escriptura semicursiva. Una de les paraules està escrita amb mòdul més gran. 50 x 170 mm.; 55 x 160 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1407.
045493.pdf
[Text religiós solt: comentari talmúdic]
 
Comentari talmúdic, pressumiblement. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 26 línies de text. 150 x 213 mm. Escriptura semicursiva. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1407.
045496.pdf
[Text religiós solt: comentari talmúdic]
 
Coberta de llibre. La guarda interior en paper conté 30 línies d'un comentari talmúdic; a la part inferior s'ha fixat una altra escriptura distribuïda en 4 columnes. A la part exterior hi ha escrites unes xifres romanes. Escriptura semicursiva. 235 x 300 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1407.
045497.pdf
[Fragment hebreu]
 
Textos penitencials amb oracions pel Iom Kipur. Tres fragments de 4 pàgines cadascun amb 5, 11 i 15 línies de text. Lletra clara i acurada. 285 x 90 mm; 285 x 135 mm; 256 x 140 mm.
045499.pdf
[Textos penitencials]
 
Comentari talmúdic. Talmud de Jerusalem, Seder Moed, Tractat Pesahim, cap. 29,2 i guemarà. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 32 línies de text enquadrades. La quadrícula presenta unes anotacions a llapis: Ápocas de pensiones y [...] 1417 y 1418 y 18 cm. Escriptura semicursiva. 160 x 250 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de 1417-1418.
045500.pdf
[Text talmúdic]
 
Comentari talmúdic: Talmud Bablí, tractat Sukka, cap. 4.2 (f. 34a). Fragment que correspon a 4 pàgines amb 16 línies de text. Escriptura semicursiva. 290 x 180 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395.
045469.pdf
[Comentari de Sukka]
 
Comentari talmúdic. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 18 línies de text. Escriptura semicursiva. 293 x 190 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395.
045470.pdf
[Comentari de Sukka]
 
Comentari talmúdic. Són dos fragments: el primer correspon a 4 pàgines amb 13 i 12 línies de text i el segon a 4 pàgines amb 2 i 4 línies de text. S'esmenta Simó, rabí, i Nahman. Escriptura semicursiva. 290 x 135 mm.; 294 x 60 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395.
045471.pdf
[Comentari de Sukka]
 
Comentari talmúdic. Són dos fragments: el primer correspon a 4 pàgines amb 15 i 14 línies de text i el segon conté 4 línies de text. Escriptura semicursiva. 222 x 187 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395.
045472.pdf
[Comentari de Sukka]
 
Comentari talmúdic. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 16 i 15 línies de text. S'esmenta Iehudà, rabí. Escriptura semicursiva. El f. 44a té les cinc primeres línies ratllades. 290 x 176 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395.
045473.pdf
[Comentari de Sukka]
 
Comentari talmúdic. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 15-20 línies de text. S'esmenta, pressumiblement, a Nahman. Escriptura semicursiva. 292 x 143 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395.
045474.pdf
[Comentari de Sukka]
 
Comentari talmúdic. Forma part del Capítol del nervi ciàtic. Hi ha un senyal de reclam a la part inferior que indica l'ordre del quadern. Fragment que correspon a 4 pàgines, 2 en blanc i 2 amb 25 línies de text. S'esmenten Iehudà, rabí, Osaía i Iohanan, rabí. Escriptura semicursiva. 300 x 225 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045464.pdf
[Capítol del nervi ciàtic]
 
Comentari talmúdic. Forma part del Capítol del nervi ciàtic. Hi ha un senyal de reclam a la part inferior que indica l'ordre del quadern i altres notes al marge. Fragment que correspon a 4 pàgines, 2 en blanc i 2 amb 26 línies de text. Escriptura semicursiva. 296 x 220 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045465.pdf
[Capítol del nervi ciàtic]
 
Comentari talmúdic. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 28 línies de text. S'esmenten Meir, rabí; Rashi, de beneïda memòria, i R. Moixe. Escriptura semicursiva. 215 x 285 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1398.
045463.pdf
[Comentari de Guitin]
 
Comentari talmúdic. Comentari de Talmud Bablí, Tractat Erubin, 95.2. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 28 i 30 línies de text. Escriptura semicursiva. 195 x 291 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395.
045467.pdf
[Tractat Erubin]
 
Comentari talmúdic. Comentari de Talmud Bablí, Tractat Erubin, 99.a. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 28 línies de text. Escriptura semicursiva. 200 x 234 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395.
045468.pdf
[Tractat Erubin]
 
Poema litúrgic. Fragment que correspon a 2 pàgines escrites a doble columna amb 13 línies de text. Hi ha una superposició de 5 línies horitzonalts i verticals; es tracta, pressumiblement, de tinta transferida d'altres documents. Escriptura semicursiva. 211 x 167 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1407.
045475.pdf
[Poemes religiosos]

© Ajuntament de Girona