Loading
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Online search under development

Layout
Show:
Save

2 results: 045410 and Textual

 
Poema litúrgic. Fragment que correspon a 2 pàgines escrites a doble columna amb 13 línies de text. Hi ha una superposició de 5 línies horitzonalts i verticals; es tracta, pressumiblement, de tinta transferida d'altres documents. Escriptura semicursiva. 211 x 167 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1407.
045475.pdf
[Poemes religiosos]
 
Poema litúrgic. Fragment que correspon a 2 pàgines escrites en cinc columnes amb 13 línies de text. El f. 58b conté 7 línies d'escriptura horitzonal i vertical; es tracta, pressumiblement, de tinta transferida d'altres documents. Coberta de pergamí aprofitada. Escriptura semicursiva i títol amb lletra quadrada. 211 x 157 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1407.
045476.pdf
[Poemes religiosos]

© Ajuntament de Girona