Loading
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Online search under development

Layout
Show:
Save

6 results: 045409 and Textual

 
Comentari talmúdic: Talmud Bablí, tractat Sukka, cap. 4.2 (f. 34a). Fragment que correspon a 4 pàgines amb 16 línies de text. Escriptura semicursiva. 290 x 180 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395.
045469.pdf
[Comentari de Sukka]
 
Comentari talmúdic. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 18 línies de text. Escriptura semicursiva. 293 x 190 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395.
045470.pdf
[Comentari de Sukka]
 
Comentari talmúdic. Són dos fragments: el primer correspon a 4 pàgines amb 13 i 12 línies de text i el segon a 4 pàgines amb 2 i 4 línies de text. S'esmenta Simó, rabí, i Nahman. Escriptura semicursiva. 290 x 135 mm.; 294 x 60 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395.
045471.pdf
[Comentari de Sukka]
 
Comentari talmúdic. Són dos fragments: el primer correspon a 4 pàgines amb 15 i 14 línies de text i el segon conté 4 línies de text. Escriptura semicursiva. 222 x 187 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395.
045472.pdf
[Comentari de Sukka]
 
Comentari talmúdic. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 16 i 15 línies de text. S'esmenta Iehudà, rabí. Escriptura semicursiva. El f. 44a té les cinc primeres línies ratllades. 290 x 176 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395.
045473.pdf
[Comentari de Sukka]
 
Comentari talmúdic. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 15-20 línies de text. S'esmenta, pressumiblement, a Nahman. Escriptura semicursiva. 292 x 143 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395.
045474.pdf
[Comentari de Sukka]

© Ajuntament de Girona