Loading
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Online search under development

Layout
Show:
Save

2 results: 045408 and Textual

 
Comentari talmúdic. Comentari de Talmud Bablí, Tractat Erubin, 95.2. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 28 i 30 línies de text. Escriptura semicursiva. 195 x 291 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395.
045467.pdf
[Tractat Erubin]
 
Comentari talmúdic. Comentari de Talmud Bablí, Tractat Erubin, 99.a. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 28 línies de text. Escriptura semicursiva. 200 x 234 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395.
045468.pdf
[Tractat Erubin]

© Ajuntament de Girona