Loading
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Online search under development

Layout
Show:
Save

3 results: 045407 and Textual

 
Comentari talmúdic, en concret del començament del Capítol del nervi ciàtic (Gn. 32, 33), on Jacob va ser tocat en el nervi ciàtic després de la lluita contra Déu. Fragment que correspon a 4 pàgines, dues de les quals són en blanc. Escriptura semicursiva. 296 x 219 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1398.
045466.pdf
[Capítol del nervi ciàtic]
 
Comentari talmúdic. Forma part del Capítol del nervi ciàtic. Hi ha un senyal de reclam a la part  inferior que indica l'ordre del quadern. Fragment que correspon a 4 pàgines, 2 en blanc i 2 amb 25 línies de text. S'esmenten Iehudà, rabí, Osaía i Iohanan, rabí. Escriptura semicursiva.  300 x 225 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045464.pdf
[Capítol del nervi ciàtic]
 
Comentari talmúdic. Forma part del Capítol del nervi ciàtic. Hi ha un senyal de reclam a la part  inferior que indica l'ordre del quadern i altres notes al marge. Fragment que correspon a 4 pàgines, 2 en blanc i 2 amb 26 línies de text. Escriptura semicursiva.  296 x 220 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045465.pdf
[Capítol del nervi ciàtic]

© Ajuntament de Girona