Loading
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Online search under development

Layout
Show:
Save

2 results: 045406 and Textual

 
Comentari talmúdic. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 28 línies de text. S'esmenten Meir, rabí; Rashi, de beneïda memòria, i R. Moixe. Escriptura semicursiva. 215 x 285 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1398.
045463.pdf
[Comentari de Guitin]
 
Comentari talmúdic. S'esmenta Rabad, de divina memòria. Comenta el Talmud de Jerusalem, tractat Guitin, 37.1. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 29 línies de text. Escriptura semicursiva. 219 x 291 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045462.pdf
[Comentari de Guitin]

© Ajuntament de Girona