Loading
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Online search under development

Layout
Show:
Save

11 results: 045405 and Textual

 
Tractat mèdic. Dos fragments que corresponen, cadascun d'ells, a 2 pàgines amb 19 i 27 línies de text. Escriptura semicursiva. 153 x 220 mm; 135 x 145 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045461.pdf
[Tractat mèdic]
 
Tractat mèdic. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 20 i 30 línies de text. Escriptura semicursiva. 290 x 205 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045460.pdf
[Tractat mèdic]
 
Tractat mèdic; el text parla de la menstruació i de problemes genitals. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 16 i 25 línies de text. Escriptura semicursiva. 285 x 180 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045459.pdf
[Tractat mèdic]
 
Tractat mèdic. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 29 i 30 línies de text. Es llegeix Séfer Péraj: llibre de la flor(...). Escriptura semicursiva. 290 x 220 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045458.pdf
[Tractat mèdic]
 
Tractat mèdic; el text parla de problemes als ronyons, la mestruació i dolors a la matriu. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 29 línies de text. Escriptura semicursiva. Lletra de mòdul petit excepte en els títols. Hi ha un senyal al marge dret del f. 23b. 290 x 195 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045457.pdf
[Tractat mèdic]
 
Tractat mèdic; el text parla del còlera. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 29 línies de text. Escriptura cursiva. 140 x 210 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045456.pdf
[Tractat mèdic]
 
Tractat mèdic. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 29 línies de text. Escriptura cursiva. 80 x 210 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045455.pdf
[Tractat mèdic]
 
Tractat mèdic. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 29 línies de text. Inclou un altre fragment, el de format inferior, que correspon a un llibre de comptes. Escriptura semicursiva. 85 x 200 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045454.pdf
[Tractat mèdic]
 
Tractat mèdic; el text parla d'una malaltia d'ulls. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 25 línies de text. Escriptura cursiva. 140 x 205 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045453.pdf
[Tractat mèdic]
 
Tractat mèdic. Dos fragments: el primer correspon a 2 pàgines amb 13 línies de text i el segon a 2 pàgines amb 14 línies de text. Ambdós fragments contenen algunes línies sobreposades en sentit vertical en una de les cares; es tracta, pressumiblement, de tinta transferida d'altres documents. Escriptura semicursiva. 73 x 90 mm.; 152 x 87 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045452.pdf
[Tractat mèdic]
 
Tractat mèdic. Dos fragments: el primer correspon a 2 pàgines amb 29 i 30 línies de text i el segon a 2 pàgines amb 29 i 30 línies de text. Escriptura semicursiva. 149 x 220 mm; 143 x 220 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045451.pdf
[Tractat mèdic]

© Ajuntament de Girona