Loading
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Online search under development

Layout
Show:
Save

12 results: 045403 and Textual

 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines d'entre 6 i 12 línies de text. S'esmenta a Bernat [Partus]. Document barrat. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 110 x 129 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045423.pdf
[Comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 10 i 16 línies de text. S'esmenten en Berenguer i en Sanmartí. Document barrat. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 101 x 95 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045424.pdf
[Comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 12 i 16 línies de text. S'esmenta a Ramon Dalmau i es llegeix, pressumiblement, la paraula març.  Document barrat. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 109 x 85 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045425.pdf
[Comptes]
 
Llibre de comptes. Dos fragments: un correspon a 2 pàgines amb 5 i 8 línies de text i de l'altre només es veu la part inferior de les lletres d'una de les cares. Es menciona la paraula ajuda. Document barrat. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 88 x 82 mm; 24 x 75 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045426.pdf
[Comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 5 i 10 línies de text. Document barrat. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 111 x 98 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045427.pdf
[Comptes]
 
Llibre de comptes. Dos fragments: el primer correspon a 2 pàgines amb 13 i 12 línies de text i el segon a 2 pàgines amb 4 i 2 línies de text. Es menciona la paraula ajuda i s'esmenta a una persona anomenada Ramon. Document barrat. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 90 x 66 mm; 24 x 125 mm. Incorpora un fragment sense escriptura de 22 x 62 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045428.pdf
[Comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 14 i 8 línies de text. Document barrat. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 89 x 145 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045429.pdf
[Comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 12 i 10 línies de text. Document barrat. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 115 x 140 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045430.pdf
[Comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 12 i 8 línies de text. S'esmenta a Bernat [...] de Bordils. Document barrat. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 115 x 150 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045431.pdf
[Comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 13 i 11 línies de text. Es llegeixen les paraules març, maig, gener i abril. Document barrat. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 108 x 128 mm.  Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1373.
045432.pdf
[Comptes]
 
Llibre de comptes. Cinc fragments: el primer correspon a 2 pàgines de 4 línies de text, el segon conté 10 línies, el tercer conté algunes línies ratllades, i del quart i cinqué només se'n veuen 2 línies. S'esmenta a Bartomeu de la S[...]. Escriptura cursiva. 58 x 210 mm.; 164 x 12 mm.; 46 x 113 mm.; 50 x 118 mm.; 160 x 69 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1421.
045434.pdf
[Comptes]
 
Llibre de comptes. Quatre fragments molt irregulars: el primer conté 3 i 6 línies de text, el segon 1 i 2 línies, el tercer 17 i 13 línies i el quart 9 línies de text a cada cara. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 70 x 43 mm.; 145 x 46 mm.; 113 x 50 mm.; 113 x 47 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045433.pdf
[Comptes]

© Ajuntament de Girona