Loading
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Online search under development

Layout
Show:
Save

11 results: 045402 and Textual

 
Quadern de comptes dels bancs de la sinagoga de Perpinyà. Fragment que correspon a les pàgines 13, 14, 23 i 24. 259 x 202 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1421.
045413.pdf
[Comptes de la sinagoga de Perpinyà]
 
Quadern de comptes dels bancs de la sinagoga de Perpinyà. Fragment que correspon a les pàgines 15, 16, 21 i 22. 290 x 219 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1421.
045412.pdf
[Comptes de la sinagoga de Perpinyà]
 
Quadern de comptes dels bancs de la sinagoga de Perpinyà. Fragment que correspon a les pàgines 9, 10, 27 i 28. 299 x 212 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1421.
045414.pdf
[Comptes de la sinagoga de Perpinyà]
 
Quadern de comptes dels bancs de la sinagoga de Perpinyà. Fragment que correspon a les pàgines 17, 18, 19 i 20. 294 x 217 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1421.
045415.pdf
[Comptes de la sinagoga de Perpinyà]
 
Quadern de comptes dels bancs de la sinagoga de Perpinyà. Quatre fragments: el primer fragment i el quart corresponen a les pàgines 37 i 38 i el segon i el tercer a les pàgines  41 i 42. 64 x 217 mm.; 70 x 85 mm.; 155 x 35 mm; 285 x 7 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1421.
045416.pdf
[Comptes de la sinagoga de Perpinyà]
 
Quadern de comptes dels bancs de la sinagoga de Perpinyà. Fragment que correspon a les pàgines 5, 6, 31 i 32. 274 x 216 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1421.
045417.pdf
[Comptes de la sinagoga de Perpinyà]
 
Quadern de comptes dels bancs de la sinagoga de Perpinyà. Fragment que correspon a les pàgines 1, 2, 35 i 36. 215 x 80 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1421.
045418.pdf
[Comptes de la sinagoga de Perpinyà]
 
Quadern de comptes dels bancs de la sinagoga de Perpinyà. Fragment que correspon a les pàgines 7, 8, 29 i 30. 265 x 165 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1421.
045419.pdf
[Comptes de la sinagoga de Perpinyà]
 
Quadern de comptes dels bancs de la sinagoga de Perpinyà. Fragment que correspon a les pàgines 0, 39 i 40. 216 x 216 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1421.
045420.pdf
[Comptes de la sinagoga de Perpinyà]
 
Quadern de comptes dels bancs de la sinagoga de Perpinyà. Tres fragments: el primer correspon a les pàgines 13, 14, 23 i 24. 295 x 210 mm.; 73 x 55 mm.; 30 x 35 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1421.
045421.pdf
[Comptes de la sinagoga de Perpinyà]
 
Quadern de comptes dels bancs de la sinagoga de Perpinyà. Fragment que correspon a les pàgines 11, 12, 25 i 26.  250 x 174 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1421.
045422.pdf
[Comptes de la sinagoga de Perpinyà]

© Ajuntament de Girona