Loading
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Online search under development

Layout
Show:
Save

75 results: (IPTC120 contains(Proposta)) or (IPTC120 contains(Cessant)) and (IPTC608 contains(Fons Ajuntament de Girona)) and (IPTC599 contains(Expedients de depuració))

 
Expedient de depuració de Josep Vidal Clastras, escombriaire. Cessant.
062351.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/221
 
Expedient de depuració de Elvira Ruscalleda Maymí, empleada dels urinaris de Sant Agustí. Proposta de sanció: 1 any de suspensió de feina i sou.
062370.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/271
 
Expedient de revisió de la depuració de Josep Maria Jaumeandreu Quintela, oficial administratiu. Proposta: no readmissió.
062375.pdf
Expedient de depuració núm. 1952/1
 
Expedient de depuració d’Enric Lladó Ribas, empleat de la Central Elèctrica. Proposta de sanció: 3 mesos de suspensio de feina i sou.
062374.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/279
 
Expedient de depuració de Francesc Feliu Dedeu, escombriaire. Proposta de sanció: destitució amb pèrdua de tots els drets, excepte els passius.
062373.pdf
Expedient de depuració núm. 1940/278
 
Expedient de depuració de Josefina Maresma Padrós, empleada de la neteja del grup escolar Bruguera. Cessant.
062372.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/273
 
Expedient de depuració de Carme Nicolau Torras, empleada de la neteja del grup escolar Bruguera. Cessant.
062371.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/272
 
Expedient de depuració de Joan Subiròs Bordas, empleat dels urinaris de Sant Agustí. Cessant.
062369.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/269
 
Expedient de depuració de Carme Tarré Dardé, empleada dels urinaris de Sant Agustí. Cessant.
062368.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/268
 
Expedient de depuració de Martí Daunis Vergés, vigilant de la brigada d'Arbitris. Proposta de sanció: destitució amb pèrdua de tots els drets, excepte els passius.
062367.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/265
 
Expedient de depuració de Joan Martín Bruns, fogoner de l'Escorxador. Proposta de sanció: destitució amb pèrdua de tots els drets, excepte els de caràcter passiu.
062366.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/264
 
Expedient de depuració de Josep Cantó Prats, mestre de música. Proposta de sanció: destitució amb pèrdua de tots els drets, excepte els passius.
062365.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/263
 
Expedient de depuració de Federico Sancho Sanchiz, vigilant de la brigada d'Arbitris. Proposta de sanció: destitució amb pèrdua de tots els drets, excepte els passius.
062364.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/262
 
Expedient de depuració de Josep Matas Solé, vigilant de la brigada d'Arbitris. Cessant.
062363.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/260
 
Expedient de depuració de Joan Mediñà Tarré, vigilant de la brigada d'Arbitris. Proposta de sanció: destitució amb pèrdua de tots els drets.
062362.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/259
 
Expedient de depuració de Jaume Burch Fina, vigilant de la brigada d'Arbitris. Cessant.
062361.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/256
 
Expedient de depuració de Josep Martí Nogués, vigilant de la brigada d'Arbitris. Proposta de sanció: separació definitiva del servei.
062360.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/252
 
Expedient de depuració d’Antonio Fernández Rosillo, peó de la brigada d'Obres. Proposta de sanció: destitució amb pèrdua de tots els drets, excepte els passius.
062359.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/243
 
Expedient de depuració de Secundino Deu Casals, escombriaire. Cessant.
062358.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/235
 
Expedient de depuració d’Àngel Bartomeu Palacios, escombriaire. Proposta de sanció: destitució amb pèrdua de tots els drets, excepte els passius.
062357.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/234
 
Expedient de depuració de Vidal Pageu Ortiz, escombriaire. Proposta de sanció: 6 mesos de suspensió de feina i sou.
062356.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/233
 
Expedient de depuració d’Esteve Maset Masó, escombriaire. Cessant.
062355.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/232
 
Expedient de depuració d’Ignasi Valldeperas Casals, escombriaire. Cessant.
062354.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/231
 
Expedient de depuració d’Agustí Amagat Lladó, escombriaire. Cessant.
062353.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/226
 
Expedient de depuració de Faustino López Sánchez, escombriaire. Proposta de sanció: 3 mesos de suspensió de feina i sou.
062352.pdf
Expedient de depuració núm. 1939/223

© Ajuntament de Girona