Loading
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Online search under development

Layout
Show:
Save

6 results: (IPTC608 contains(Fons Ajuntament de Girona)) and (IPTC599 contains(Padrons municipals d'habitants))

 
Padró municipal d'habitants de 1924. Conté una relació nominal del padró i uns quaderns auxiliars per a la formació del padró. Textos impresos amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat  342 f. Cada secció del padró està separada per una cartolina. 37 x 62 cm.
012521.JPG
[Padró de 1924].
 
Padró municipal d'habitants de 1915. Conté una relació nominal del padró i fulls padronals.    Textos impresos amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat de tela, corresponent al padró, i 9 volums relligats amb cobertes de cartró folrat de fulls padronals. Volum 1: 331 f., volum 2: 540 f., volum 3: 518 f., volum 4: 510 f., volum 5: 296 f., volum 6: 336 f., volum 7: 400 f., volum 8: 336 f., volum 9: 382 f., volum 10: 586 f.  36 x 60 cm. (llibre de la relació nominal del padró), 27 x 44 cm. (volums de fulls padronals). El llibre del padró conté índex en cadascuna de les seccions i també un índex d'habitants que figuren al padró.
012507.jpg
[Padró de 1915].
 
Padró municipal d'habitants de 1900. Conté relació nominal del padró, fulls padronals i modificacions del padró intercalades. Textos impresos amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat i plecs que contenen fulls solts. Llibre de la relació nominal del padró: 313 f. i 15 o més fulls en blanc sense foliar, i fulls d'empadronament sense foliar. La relació nominal del padró conté índex al començament.  32 x 44 cm. (relació nominal del padró) i 22 x 32 cm. (fulls padronals i modificacions). Fulls padronals i modificacions del padró organitzats per districtes, seccions i carrers.
012487.jpg
[Padró de 1900].
 
Padró municipal d'habitants de 1910. Conté una relació nominal del padró i fulls padronals. Textos impresos amb anotacions manuscrites en castellà. 9 quaderns relligats amb coberta de paper i plecs que contenen fulls solts. Quadern 1: 42 f., quadern 2: 81 f., quadern 3: 124 f, quadern 4: 146 f., quadern 5: 173 f., quadern 6: 206 f., quadern 7: 234 f., quadern 8: 263 f., quadern 9: 302 f.  34 x 52 (quaderns de la relació nominal del padró), 22,5 x 32,5 (fulls padronals). El quadern 9 del padró inclou un llistat de carrers a la portada. Fulls padronals organitzats per districtes, seccions i carrers. La relació nominal del padró inclou un recompte del padró per tipologies d'habitant. Cobertes del padró en mal estat de conservació.
012506.jpg
[Padró de 1910].
 
Padró municipal d'habitants de 1920. Conté una relació nominal del padró i fulls padronals. Textos impresos amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat de tela, corresponent al padró, i 9 volums relligats amb cobertes de cartró folrat de fulls padronals. Volum 1: 272 f., volum 2: 595 f., volum 3: 511 f., volum 4: 614 f., volum 5: 254 f., volum 6: 388 f., volum 7: 461 f., volum 8: 345 f., volum 9: 412 f., volum 10: 570 f. 35,5 x 61,5 cm. (llibre del padró), 29,5 x 44 cm. (volums de fulls padronals). Lloms dels volums en mal estat.
012516.jpg
[Padró de 1920].
 
Padró municipal d'habitants de 1905. Només inclou la relació nominal dels Districtes I, II i IV. Conté fulls padronals. Textos impresos amb anotacions manuscrites en castellà. 3 plecs de fulls doblats, corresponents al padró, i plecs que contenen fulls solts i quaderns, corresponents als fulls d'empadronament. Relació nominal. Districte I: 96 f. i 4 fulls en blanc sense numerar, Districte II: 30 f. i 5 f. en blanc i sense numerar, Districte IV: 24 f. i i un full en blanc sense numerar.  Alguns dels carrers tenen els fulls padronals numerats. 32 x 47,5 cm. (relació nominal del padró), 22 x 32 cm. (fulls padronals). Fulls padronals organitzats per districtes, seccions i carrers.
012494.jpg
[Padró de 1905].

© Ajuntament de Girona