Loading
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Online search under development

Layout
Show:
Save

142 results: (IPTC608 contains(Fons Ajuntament de Girona)) and (IPTC599 contains(Padrons de veïns))

 
Quaderns del padró municipal de veïns de 1787. Textos manuscrits en català i castellà. 3 quaderns relligats. Sense foliar. 22 x 31 cm. Documentació adjunta: un plec amb un duplicat d'un dossier estadístic de caràcter demogràfic sobre la ciutat de Girona, i un altre plec amb documents que han servit de base per a la formació del plec anterior.
012392.jpg
[Padró de 1787].
 
Quaderns del padró municipal de veïns de 1788. Textos manuscrits en català. 3 quaderns relligats. Sense foliar. 31 x 22 cm.
012395.jpg
[Padró de 1788].
 
Quaderns del padró municipal de veïns de 1776. Textos manuscrits en català. 3 quaderns relligats. Sense foliar. 31 x 22 cm.
012381.jpg
[Padró de 1776].
 
Quaderns del padró municipal de veïns de 1765. Textos manuscrits en català. 3 quaderns relligats. Sense foliar. 31 x 21 cm.
012370.jpg
[Padró de 1765].
 
Quaderns del padró municipal de veïns de 1812. Textos manuscrits en català. 3 quaderns relligats. Quadern I: 79 f: quadern II: sense foliar, quadern III: 74 f.  Els dos quaderns foliats contenen índex al final. 30 x 22 cm.
012418.jpg
[Padró de 1812].
 
Quaderns del padró municipal de veïns de 1829. Textos manuscrits en castellà. 3 quaderns relligats. Sense foliar. 31 x 22 cm.  Conté un dossier estadístic de caràcter demogràfic sobre la ciutat de Girona.
012436.jpg
[Padró de 1829].
 
Quaderns del padró municipal de veïns de 1721. Textos manuscrits en català. 5 quaderns relligats. Sense foliar. 32 x 21,5 cm.
012326.jpg
Padrón del año 1721.
 
Quaderns del padró municipal de veïns de 1836. Textos manuscrits en castellà. 3 quaderns relligats. Quadern 1: 81 f., quadern 2: 124 f. , quadern 3: 103 f.  Els quaderns 1 i 3 contenen índex al final. 31 x 22 cm.  Conté un dossier estadístic de caràcter demogràfic sobre la ciutat de Girona.
012443.jpg
[Padró de 1836].
 
Llibre del padró municipal de veïns de 1850. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. 345 f., a partir de la pàgina 339 en blanc. 32 x 22 cm.
012454.JPG
Padrón del número de almas de esta capital en el año 1850.
 
Quaderns del padró municipal de veïns de 1862. Conté fulls padronals. Textos manuscrits en castellà. 3 quaderns relligats. Quadern 1: 45 f., quadern 2: 67 f., quadern 3: 109 f. 31 x 42 cm. (quaderns 1 i 2), 31 x 21,5 cm. (quadern 3) El tercer quadern conté índex al començament.
012489.JPG
[Padró del 1862].
 
Llibre del padró municipal de veïns de 1738. Text manuscrit en català. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Sense foliar. 33 x 22 cm.
012343.JPG
[Padró de 1738].
 
Llibre del padró municipal de veïns de 1753. Text manuscrit en català. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Sense foliar. 32 x 22,5 cm.
012358.JPG
[Padró de 1753].
 
Llibre del padró municipal de veïns de 1755. Text manuscrit en català. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Sense foliar. 31,5 x 22 cm.
012360.JPG
[Padró de 1755].
 
Llibre del padró municipal de veïns de 1757. Text manuscrit en català. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Sense foliar. 32 x 22 cm.
012362.JPG
[Padró de 1757].
 
Llibres del padró municipal de veïns de 1856. Incorpora només els barris segon i tercer. Textos impresos amb anotacions manuscrites en castellà. 2 volums relligats amb cobertes de cartró folrat. Sense foliar. 32,5 x 22 cm.
012458.JPG
[Padró de 1856].
 
Quaderns del padró municipal de veïns de 1784. Textos manuscrits en català. 3 quaderns relligats. Sense foliar. 31 x 21,5 cm.
012389.jpg
[Padró de 1784].
 
Quaderns del padró municipal de veïns de 1781. Textos manuscrits en català. 3 quaderns relligats. Sense foliar. 31,5 x 22 cm.
012386.JPG
[Padró de 1781].
 
Quaderns del padró municipal de veïns de 1779. Textos manuscrits en català. 3 quaderns relligats. Sense foliar. 31 x 22 cm.
012384.JPG
[Padró de 1779].
 
Quaderns del padró municipal de veïns de 1778. Textos manuscrits en català. 3 quaderns relligats. Sense foliar. 31 x 22 cm.
012383.JPG
[Padró de 1778].
 
Quaderns del padró municipal de veïns de 1777. Textos manuscrits en català. 3 quaderns relligats. Sense foliar. 31 x 22 cm.
012382.JPG
[Padró de 1777].
 
Quaderns del padró municipal de veïns de 1770. Textos manuscrits en català. 3 quaderns relligats. Sense foliar. 31 x 22 cm.
012375.JPG
[Padró de 1770].
 
Quaderns del padró municipal de veïns de 1769. Textos manuscrits en català. 3 quaderns relligats. Sense foliar. 31 x 22 cm.
012374.JPG
[Padró de 1769].
 
Quaderns del padró municipal de veïns de 1768. Textos manuscrits en català. 3 quaderns relligats. Sense foliar. 31 x 21 cm.
012373.JPG
[Padró de 1768].
 
Quaderns del padró municipal de veïns de 1767. Textos manuscrits en català. 3 quaderns relligats. Sense foliar. 31 x 21,5 cm.
012372.JPG
[Padró de 1767].
 
Quaderns del padró municipal de veïns de 1766. Textos manuscrits en català. 3 quaderns relligats. Sense foliar. 31 x 21 cm.
012371.JPG
[Padró de 1766].

© Ajuntament de Girona