Loading
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Online search under development

Layout
Show:
Save

122 results: (IPTC608 contains(Fons Ajuntament de Girona)) and (IPTC599 contains(Llibres del cadastre))

 
Llibre del cadastre de 1784. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Text manuscrit en castellà. 304 f.  29 x 20 cm.
026571.pdf
Catastro de 1784.
 
Llibre del cadastre de 1774. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Text manuscrit en castellà. 289 f. Conté un document solt al final del llibre. 31 x 21 cm.
026561.pdf
Catastro de 1774.
 
Llibre del cadastre de 1729. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Text manuscrit en català. 331 f. 31 x 22 cm.
026515.pdf
Catastro de 1729.
 
Llibre del cadastre. Inclou un document solt intercalat en el llibre amb la contribució deguda pels eclesiàstics, que porta per títol: "Estat o repartiment del que deuhen pagar los señors ecclesiàstichs per rahó de las fincas adquiridas des de l'any 1716 que foren acatastradas per seculars en avant, és a saber lo que an de pagar des de l'any 1720 fins al de 1734, tots inclusive, per haver-se'ls condenat per la [magt]. Lo degut des del dit any 1716 fins al de 1719 tots inclusive". Volum relligat amb cobertes de pergamí. Text manuscrit en català. 273 f. + 8 f.  31 x 22 cm.
026521.pdf
Catastro de 1735.
 
Llibre del cadastre de1751. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Text manuscrit en castellà. 278 f. Conté un document solt intercalat entre els folis. 31 x 20 cm.
026538.pdf
Catastro de 1751.
 
Llibre del cadastre de 1754. Volum relligat amb cobertes de pergamí.  Text manuscrit en castellà. 280 f. Conté un document solt al final del llibre. 31 x 21 cm.
026541.pdf
Catastro de 1754.
 
Llibre del cadastre de 1756. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Text manuscrit en castellà. 282 f. Conté un document solt al final del llibre. 30 x 20 cm.
026543.pdf
Catastro de 1756.
 
Llibre del cadastre de 1791. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Text manuscrit en castellà. 326 f. 31 x 21 cm.
026578.pdf
Catastro de 1791.
 
Llibre del cadastre de 1801. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Text manuscrit en castellà. 352 f. 31 x 22 cm.
026588.pdf
Catastro de 1801.
 
Llibre del cadastre de 1805. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Text manuscrit en castellà. 305 f. Conté 3 documents solts intercalats entre els folis. 31 x 22 cm.
026592.pdf
Catastro de 1805.
 
Llibre del cadastre de 1810. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Text manuscrit en castellà. 292 f. Conté 3 documents solts intercalats entre els folis. 31 x 22 cm.
026597.pdf
Llibre del Real Catastro Doble del 1810.
 
Llibre del cadastre de 1715. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Text manuscrit en català. 161 f. Conté 11 documents solts intercalats entre els folis. 31 x  22 cm. Coberta i foli 1 en mal estat.
026501.pdf
Catastro 1715.
 
Llibre del cadastre de 1845. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat amb cuir. Text manuscrit en castellà. 149 f. Conté 8 documents solts intercalats entre els folis. 43 x 31 cm.
026624.pdf
1845. Libro de catastro.
 
Llibre del cadastre de 1844. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat amb cuir. Text manuscrit en castellà. 141 f. Conté 3 documents solts intercalats entre els folis. 43 x 31 cm. Part del relligat està deteriorat.
026623.pdf
Catastro de 1844.
 
Llibre del cadastre de 1843. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat amb cuir. Text manuscrit en castellà. 126 f. Conté 20 documents solts intercalats entre els folis. 43 x 31 cm. Part del relligat està deteriorat.
026622.pdf
Catastro de 1843.
 
Llibre del cadastre de 1842. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat amb cuir. Text manuscrit en castellà. 87 f. Un document solt. 43 x 31 cm. Part del relligat està deteriorat.
026621.pdf
Catastro de 1842.
 
Llibre del cadastre de 1841. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat amb cuir. Text manuscrit en castellà. 123 f. Conté un document solt intercalat entre els folis. 43 x 31 cm. Part del relligat està deteriorat.
026620.pdf
Catastro de 1841.
 
Llibre del cadastre de 1840. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Text manuscrit en castellà. 370 f. 32 x 22 cm.
026619.pdf
Catastro de 1840.
 
Llibre del cadastre de 1839. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Text manuscrit en castellà. 358 f. 32 x 22 cm.
026618.pdf
Catastro de 1839.
 
Llibre del cadastre de 1838. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Text manuscrit en castellà. 366 f. Conté 2 documents solts intercalats entre els folis. 32 x 22 cm.
026617.pdf
Catastro de 1838
 
Llibre del cadastre de 1837. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Text manuscrit en castellà. 364 f.  32 x 22 cm.
026616.pdf
Catastro de 1837
 
Llibre del cadastre de 1836. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Text manuscrit en castellà. 361 f. 32 x 22 cm.
026615.pdf
Catastro de 1836.
 
Llibre del cadastre de 1835. Volum relligat amb cobertes de pergamí.  Text manuscrit en castellà. 363 f. Conté un document solt intercalat entre els folis. 32 x 22 cm.
026614.pdf
Catastro de 1835.
 
Llibre del cadastre de 1834. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Text manuscrit en castellà. 392 f. 32 x 22 cm.
026613.pdf
Catastro de 1834.
 
Llibre del cadastre de 1833. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Text manuscrit en castellà. 400 f. Conté 2 documents solts al final del llibre. 32 x 22 cm.
026612.pdf
[Cadastre de 1833].

© Ajuntament de Girona