Loading
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Online search under development

Layout
Show:
Save

24 results: (IPTC608 contains(Fons Ajuntament de Girona)) and (IPTC599 contains(Llibres de naixements, matrimonis i defuncions))

 
Llibre del Registre Civil de casaments de 1836. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. Sense foliar (els darrers 15 o més fulls sense anotacions). 30 x 21,5 cm.
012279.JPG
Casados.
 
Llibre del Registre Civil de defuncions de 1836. Inclou un llibre de les defuncions a l'Hospici de Girona. Textos impresos amb anotacions manuscrites en castellà. 2 volums relligats amb cobertes de cartró folrat. Volum 1: sense foliar (els darrers 10 o més fulls sense anotacions), 30,5 x 22 cm. Volum 2: sense foliar (els darrers 10 o més fulls sense anotacions), 30,5 x 22 cm.
012285.JPG
Registre municipal d'òbits de 1836.
 
Llibre del Registre Civil de defuncions de 1860 a 1864. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. Sense foliar. 33 x 23 cm.
012292.JPG
Libro de muertos. 1860 a 1864.
 
Llibre del Registre Civil de defuncions de 1857 a 1859. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. Sense foliar.  33 x 22 cm.
012291.JPG
Libro de muertos 1857 a 1859.
 
Llibre del Registre Civil de defuncions de 1865 a 1869. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. Sense foliar. 32,5 x 22,5 cm.
012293.JPG
Libro de muertos. 1865 a 1869.
 
Llibre del Registre Civil de defuncions de 1855 a 1856. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. Sense foliar.  32,5 x 22 cm.
012290.JPG
Libro de muertos. 1855 a 1856.
 
Llibre del Registre Civil de defuncions de 1847 a 1853. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. 451 f. (1847: 74 f., 1848: 72 f., 1849: 67 f., 1850: 53 f., 1851: 58 f., 1852: 65 f., 1853: 62 f.).  33 x 22,5 cm.
012289.JPG
Libro de muertos de 1847 a 1853.
 
Llibre del Registre Civil de defuncions de 1845 i 1846. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. Sense foliar (els darrers 15 o més fulls sense anotacions). 30,5 x 21,5 cm.
012288.JPG
1845, 1846. Registro de muertos.
 
Llibre del Registre Civil d'òbits de 1842 a 1845. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. Sense foliar. 30 x 20,5 cm.
031471.JPG
1842. Registro de muertos.
 
Llibre del Registre Civil de defuncions de 1841 i 1842. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. Sense foliar. 30,5 x 21,5 cm.
012286.JPG
1841 y 42. Registro civil de muertos.
 
Llibre del Registre Civil de casaments de 1865 a 1869. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. Sense foliar. 32,5 x 22 cm.
012284.JPG
Libro de matrimonios. 1865 a 69.
 
Llibre del Registre Civil de naixements de 1865 a 1869. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. Sense foliar. 33 x 22,5 cm.
012278.JPG
Libro de Nacidos. 1865 a 1869.
 
Llibre del Registre Civil de naixements de 1860 a 1864. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. Sense foliar. 33 x 22,5 cm.
012277.JPG
Libro de Bautismos de 1860 a 1864.
 
Llibre del Registre Civil de naixements de 1855 a 1859. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. Sense foliar. 32,5 x 22 cm.
012276.JPG
Libro de Nacidos. 1855 a 1859.
 
Llibre del Registre Civil de naixements i defuncions de 1854. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. Sense foliar. 32,5 x 23 cm.
012275.JPG
Libro de bautismos y defunciones. 1854.
 
Llibre del Registre Civil de casaments de 1841 a 1846. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. Sense foliar (els darrers 15 o més fulls sense anotacions). 30 x 21 cm.
012280.JPG
1841,42, 43, 44, 45, 46. Registro civil de Matrimonios.
 
Llibre del Registre Civil de casaments de 1860 a 1864. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. Sense foliar. 32 x 22 cm.
012283.JPG
Libro de Casamientos. 1860 a 1864.
 
Llibre del Registre Civil de casaments de 1847 a 1853. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. Sense numeració general (1847 i 1848: 28 f., 1849: 25 f., 1850: 26 f., 1851: 32 f., 1852: sense foliar, 1853: 32 f.). 33 x 22,5 cm.
012281.JPG
Libro de casados. De 1847 a 1853.
 
Llibre del Registre Civil de casaments de 1855 a 1859. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. Sense foliar. 32,5 x 22 cm.
012282.JPG
Libro de casados. 1855 a 1859.
 
Llibre del Registre Civil de naixements de 1847 a 1853. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. Sense numeració general (1847: 77 f., 1848: 70 f., 1849: 79 f., 1850: 80 f., 1851: 20 f. i 15 o més fulls sense numerar, 1852: sense foliar, 1853: 98 f.). 33 x 23 cm.
012274.JPG
Libro de nacidos de 1847 a 1853.
 
Llibre del Registre Civil de naixements de 1846. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. Sense foliar (els darrers 15 o més fulls sense anotacions). 30 x 21 cm.
012273.JPG
1846. Registro de nacimientos de dicho año.
 
Llibre del Registre Civil de naixements de 1844 i 1845. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. Sense foliar (els darrers 14 fulls sense anotacions). 30 x 21 cm.
012272.JPG
1844 y 1845. Nacidos
 
Llibre del Registre Civil de naixements de 1841 a 1843. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. Sense foliar (els darrers 15 o més fulls sense anotacions). 30 x 21 cm. Llom en mal estat.
012271.JPG
1841 a 1843. Registro civil de nacidos.
 
Llibre del Registre Civil de naixements de 1836. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat i amb llom de pergamí. Sense foliar (els darrers 15 o més fulls sense anotacions). 30 x 21,5 cm. Llom en mal estat.
012270.JPG
1836. Nacidos.

© Ajuntament de Girona