Loading
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Online search under development

Layout
Show:
Save

9 results: (IPTC608 contains(Fons Ajuntament de Girona)) and (IPTC599 contains(Censos generals de població))

 
Llibre del cens de població de 1897. Text imprès amb anotacions manuscrites en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. 268 f. 39 x 60 cm. Llibre en mal estat de conservació.
012504.jpg
[Cens de 1897].
 
Llibre del cens de població de 1887. Text imprès amb anotacions manuscrites. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. 269 f. 41,5 x 62 cm.
012503.jpg
[Cens de 1887].
 
Llibre del cens de població de 1910. Text imprès amb anotacions manuscrites. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. 367 f. Conté índex al començament. 36 x 52,5 cm. Primers fulls en mal estat.
012501.jpg
Censo de población de 31 de diciembre de 1910.
 
Llibre del cens de població de 1900. Text imprès amb anotacions manuscrites. Volum relligat sense coberta. 299 f. (aprox.). 35 x 51 cm. Llibre en mal estat de conservació.
012488.jpg
[Cens de 1900].
 
Quaderns del cens de població de 1857. Incorpora per secció un resum dels fulls d'incripció, quadres estadístics i els fulls d'inscripció al cens, seguint els tres models de formulari creats per al cens d'aquest any. Textos impresos amb anotacions manuscrites en castellà. 7 quaderns relligats sense coberta i 4 amb coberta. Quadern 1: 19 f. i 275 f. d'inscripció, quadern 2: 36 f. i 337 f. d'inscrippció, quadern 3: 7 f. i 72 f. d'inscripció, quadern 4: 21 f. i 298 f. d'inscripció, quadern 5: 26 f. i 294 f. d'inscripció, quadern 6: 28 f. i 277 f. d'inscripció, quadern 7: 18 f. i 263 f. d'inscripció, quadern 8: 22 f. i 371 f. d'inscripció, quadern 9: 16 f. i 242 f. d'inscripció, quadern 10: 13 f. i 188 f. d'inscripció, quadern 11: 18 f. i 239 f. d'inscripció. 31,5 x 21 cm. Conté un plec amb fulls solts que inclouen models per a les operacions del cens. Quaderns en mal estat de conservació.
012459.jpg
[Cens general de població de 1857].
 
Llibre del cens de població de 1860. Text imprès i manuscrit en castellà. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. Sense foliar.
012463.JPG
[Cens general de població de 1860].
 
Llibres del cens municipal de Girona de 1877. Textos impresos amb anotacions manuscrites. 3 volums relligats amb cobertes de paper. Volum 1: 296 f., volum 2: 257 f., volum 3: 96 f. 38 x 55 cm. (volum 1 i 2), 29 x 40 cm. (volum 3). Mal estat de conservació.
012478.jpg
[Cens general de població de 1877].
 
Quaderns del cens de població de 1842. Textos manuscrits i impresos amb anotacions manuscrites en castellà. 3 quaderns relligats. Quadern 1: 31 f., quadern 2: 46 f., quadern 3: 48 f. 42 x 31 cm. El plec del Barri tercer conté un document solt al començament. Inclou una carpeta amb documents solts relacionats amb el cens de 1842.
012490.jpg
[Cens general de població de 1842].
 
Llibre del cens de població de 1920. Text imprès amb anotacions manuscrites. Volum relligat amb cobertes de cartró folrat. 392 f. 31 x 49 cm.
012517.jpg
Censo de la población de 31 de diciembre de 1920.

© Ajuntament de Girona